悲伤逆流成河:皇冠电子游戏登录-皇冠游戏登录入口

皇冠登录平台   皇冠登录平台

   Tento formulár môžete použiť na nahlásenie nežiaduceho účinku, s ktorým ste sa stretli pri (po)užívaní lieku/-ov spoločnosti AstraZeneca. Ak sa vaša krajina nevyskytuje v zozname, obráťte sa prosím na náš tím.

   Zo zákona sme povinní zbierať hlásenia o nežiaducich účinkoch a tie, u ktorých je to potrebné, o nich predkladáme správy štátnym orgánom. Na tento účel budú vaše osobné údaje, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu, anonymizované v našej databáze pre nežiaduce účinky podľa zákonných požiadaviek.

   Ak ste zaznamenali nežiaduci účinok, alebo si myslíte, že sa mohla objaviť nežiaduca príhoda, mali by ste vyhľadať zdravotníckych pracovníkov (lekára, lekárnika a pod.) a požiadať ich o radu.

   Nežiaduca udalosť je každý nechcený prejav u pacienta, vývoj nežiaduceho zdravotného stavu alebo zhoršenie už existujúciho zdravotného stavu po alebo počas expozície lieku/-ov, a ktorý nemusí bezpodmienečne mať kauzálny vzťah s touto liečbou. Nežiaducou udalosťou môžu byť všetky nepriaznivé a nechcené znaky (napr. nevoľnosť, bolesti na hrudníku), príznaky (napr. tachykardia, zväčšená pečeň), alebo abnormálne výsledky vyšetrení (napr. laboratórne nálezy, elektrokardiogram). Tiež zbierame ďalšie bezpečnostné informácie ako napr. predávkovania, liekové interakcie atď.

   
     皇冠登录页面628764196724
     baiduxml 皇冠官网平台